Wilt u ondersteuning bij de eerste stappen op weg naar een meer eigentijdse bedrijfsvoering?

Power Team slogan: Het is nu de tijd om nieuwe paden in te slaan

Wij helpen u graag!

Deze afbeelding geeft het logo van Power Team weer

PowerTeam is een coöperatieve samenwerking van SEGMENT, Finolia en LeanENT.

Vanuit eigen expertise zetten wij ons gezamenlijk in om overheidsinstanties te ondersteunen bij verandertrajecten. We richten ons daarbij specifiek op de bedrijfsvoering en maken gebruik van een netwerk van freelancers en zzp’ers.

Een meer eigentijdse bedrijfsvoering. Wat is dat? En wat kan een concept als PowerTeam daarin betekenen?

U kunt denken aan ondersteuning in verandertrajecten rond planning en control. U wilt een visie ontwikkelen op het gebied van planning en control?

U wenst  uw administratie opnieuw in te richten, op een eenvoudige manier, flexibel en gebaseerd op management informatie? U wenst dat zodanig te doen dat u de overhead niet meer hoeft door te belasten, inzicht biedt aan budgethouders, en dat u directie en management van informatie kunt voorzien?

Wij bieden u inspiratiesessies, denksessies, vakgerichte opleidingen voor uw mensen, procesbegeleiding, lean trajecten voor management in samenwerking met uw financieel adviseurs, praktische tooling en uitleg, een team van zzp’ers om u te helpen vanuit dezelfde visie.

Telefoon: 033 – 434 50 80
Email: info@powerteam.nl
Website: www.powerteam.nl

Powerdagen en intervisie

De zzp’ers die vanuit PowerTeam werken hebben periodiek een Powerdag. Een intervisie moment. Op deze dagen wordt er gereflecteerd, geïnspireerd en leren we samen hoe we vanuit een visie de klant kunnen ondersteunen in verandertrajecten. Momenteel richten wij ons voornamelijk op vereenvoudigingen van financiële structuren. Dit in het licht van veranderende wet- en regelgeving voor onder andere gemeenten.

Uw gemeente is zelf, vanuit eigen kracht, met veranderingen aan de slag? U wilt graag deelnemen aan deze powerdagen om inspiratie op te doen, kennis te delen, ervaringen uit te wisselen om vervolgens met nieuwe inzichten verder te kunnen in uw eigen gemeente?

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze intervisie dagen. Tegen een vaste vergoeding per dag kunt u deelnemen aan één of meerdere dagen. Zoveel als voor uw organisatie nodig is. Blijkt dat u meer of een andere vorm van ondersteuning nodig heeft dan bespreekt u dat op deze dagen en komen wij met een passend voorstel.

De eerstvolgende Powerdag Veranderingen BBV is op:
Woensdag 7 september 2016, 09:15 – 12:30 uur in Den Bosch – schrijf u hier in

Ook benieuwd naar de opzet en uitleg bij de balansprognose en Financiële kengetallen? Kom naar de Powerdag special! Woensdag 7 september 2016, 13:00 – 16:30 uur in Den Bosch – schrijf u hier in

 

 

Onderwerpen Powerdagen

Op de Powerdagen bespreken we onder andere de volgende onderwerpen met elkaar:

  • BBV veranderingen: hoe ver bent u met uw plan van aanpak voor de implementatie?
  • 52 taakvelden: hoe loopt de implementatie, en met name de overhead? Hoe gaat u om met de kostenverdeelstaten? Hoe pakt u de veranderingen op en neemt u uw organisatie mee?
  • Indicatoren. Hoe informeert u uw organisatie op basis van een eigen visie?
  • NIEGG gronden. Hoe gaat u om met deze gronden, die volgens het BBV als aparte groep verdwijnen? Hoe loopt het proces van deze verandering bij u? Waar staat u en wat is uw advies?
  • Activa met maatschappelijk nut. Hoe gaat u om met het nieuwe BBV voorstel? Wat is de impact voor uw organisatie?
  • Heeft u de kostencategorieën al in beeld? Heeft u al een was-wordt lijst?
  • Hoe zit het nu met de rente en hoe gaan anderen hier mee om?
  • Hoe ver zijn uw vakgenoten en wat wilt u met hen delen en wat van hen leren?

U kunt zelf de onderwerpen inbrengen. We behandelen in groepen tot maximaal 15 deelnemers met elkaar uw inbreng en geven u adviezen hoe u e.e.a. kunt aanpakken. Daarnaast ontvangt u van mededeelnemers adviezen over hoe zij deze veranderingen aanpakken.